รู้จักพวกเราชาว PEA ผ่านค่านิยมองค์กร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักงานใหญ่ (จัดสอบใหม่ปี 2561) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

26-07-2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติ และสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี 2559 ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักงานใหญ่ (จัดสอบใหม่ปี 2561) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

20-07-2561

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ยกเลิกการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 เฉพาะตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักงานใหญ่ และประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ บุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักงานใหญ่ (จัดสอบใหม่ปี 2561) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

26-06-2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 256121-06-2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 256128-05-2561

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ตำแหน่ง พนักงานช่าง (ไฟฟ้า) สังกัด การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3 (เพิ่มเติม) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

04-03-2561

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ บุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 256130-03-2561

Download แบบฟอร์มประกอบการสมัคร

04-03-2561

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 256126-02-2561


กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA Call Center1129

สอบถามรายละเอียดการสมัคร02-590-5857

แจ้งปัญหาทางเทคนิค0-2784-5888 ต่อ 8152, 8133

Email: recruit@pea.co.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 10 หรือ เวอร์ชั่นสูงกว่า

Last update: 13/02/62
โดย แผนกสรรหาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล
ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล