สมัครวันที่ 8 - 14 พ.ค. 2556
สมัครวันที่ 24 - 26 พ.ค. 2556
------

 

 

 
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


  ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่ง นักบัญชี และพนักงานบัญชี เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA และบัญชีรายชื่อสำรอง  
 
 
   
  ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตำแหน่ง วิศวกร(ไฟฟ้า) และพนักงานช่าง(ไฟฟ้า) เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA และบัญชีรายชื่อสำรอง  
 
 
   
  ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี ๒๕๕๖  
 
 
   
  ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ให้ผู้สมัครและเข้ารับการสอบข้อเขียนในตำแหน่ง วิศวกร และ พนักงานช่าง (ไฟฟ้า) สามารถเข้าดูการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป  
 
 
   
  ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ PEA ประจำปี ๒๕๕๖  
 
 
   
  ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ฉบับเพิ่มเติม เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ๒๕๕๖  
 
 
   
  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๖  
 
 
   
  สถานที่ในการยื่นตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัคร  
 
 
   
  เกณฑ์การพิจารณารับรองคุณวุฒิการศึกษาปริญญาทางการบัญชี และประกาศนียบัตรทางการบัญชี และรายชื่อปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี 2  
 
 
   
  เกณฑ์การพิจารณารับรองคุณวุฒิการศึกษาปริญญาทางการบัญชี และประกาศนียบัตรทางการบัญชี และรายชื่อปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี 1  
 
 
   

 
คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร


1. สำหรับใบกำกับภาษี ให้ผู้สมัครมาขอรับได้ในวันที่สอบข้อเขียน ณ สถานที่สอบ  
2. ขอให้ผู้สมัครคอยติดตามข่าวสารประกาศเรื่องต่างๆ โดยตลอดทาง Website นี้  
 
powered by