รู้จักพวกเราชาว PEA ผ่านค่านิยมองค์กร
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและสถานที่สอบ
กรุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน พื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล

กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA Call Center1129

สอบถามรายละเอียดการสมัคร02-590-5857

แจ้งปัญหาทางเทคนิค0-2784-5888 ต่อ 8152, 8133

Email: recruit@pea.co.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 10 หรือ เวอร์ชั่นสูงกว่า

Last update: 13/02/62
โดย แผนกสรรหาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล
ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล